Wordt de ontruiming aangekondigd?

Een kennis van mij heeft eeen bevel gekregen om binnen een maand zijn woning te verlaten (sleutels inleveren en schuld plus kosten betalen) als die dat niet doet kan dan de deurwaarder onaangekondigd langs komen met de politie om de boel leeg te halen of krijgt die nog bericht met de datum en tijd van ontruiming.

De gerechtsdeurwaarder zal de datum en het tijdstip van ontruiming aan de betrokkene en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de betreffende woonplaats aanzeggen. Het kan zijn dat reeds voor het verloop van de gestelde termijn (maand) al aangezegd wordt voor het geval binnen die termijn niet aan het bevel tot ontruiming wordt voldaan.
Bij een ontruiming worden de zaken van de bewoner aan de openbare weg gedeponeerd. Het is dus zaak voor de kennis van de vraagsteller om de woning tijdig te ontruimen en de sleutels in te leveren.

Comments are closed.