Blijven de resterende schulden bestaan na een openbareverkoop?

Het antwoord is:  ja .

Van de opbrengst van de verkoop worden de kosten van de tenuitvoerlegging door de deurwaarder afgehouden en het restant strekt in mindering op eerst kosten, rente en vervolgens op de schuld. Blijft er een bedrag open staan, dan kan de schuldeiser dat bedrag nog invorderen.

Comments are closed.