Hoe lang duurt een executieverkoop, mag ik ook zelf bieden?

Hoe lang duurt een executieverkoop? Is dat echt gewoon 1 dag of duurt het zolang alles verkocht is wat op de lijst staat/shuld betaald is?

Stel als er niets of weinig verkocht is, moet of kan ik een nieuwe regeling treffen (betalingsregeling) treffen, of geldt de regeling die van kracht was voor de verkoop (de regeling waar ik mij niet aan heb kunnen houden waardoor dus openbare verkoop plaatsvind)?

Mag ik ook zelf bieden?

Een executie verkoop duurt totdat alle zaken zijn verkocht of de schuld is voldaan. Om die reden mag de schuldenaar ook zelf de volgorde van verkoop bepalen. (art. 470 Rv)

De schuldenaar kan niet zelf de zaken kopen. De reden hiervan ligt besloten in het vermogensrecht. De verkoop wordt weliswaar door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd, maar feitelijk treedt deze daarmee in de plaats van de schuldenaar omdat de gerechtsdeurwaarder uitvoert wat de schuldenaar nalaat: vermogensbestanddelen te gelde maken om daaruit de schuld te voldoen. Er kan geen overdracht (art. 3:84 BW) plaatsvinden aan de oorspronkelijk eigenaar. Om dezelfde reden kan je niet iets van jezelf stelen.

Als de verkoop niet voldoende is om de schuld te delgen, dan is het aan de schuldeiser om ofwel de verdere tenuitvoerlegging (executie) via de gerechtsdeurwaarder te vervolgen, dan wel een regeling aan te gaan. Dat laatste is hij niet verplicht. Art. 6:29 BW stelt klip en klaar dat een schuldeiser geen betaling in gedeelten hoeft te accepteren.

Comments are closed.