Openbare verkoop – Ik wil maar kan pas later betalen?

Mijn auto is in beslag genomen, de deurwaarder sommeert mij om een bedrag te betalen op de datum die hun mij voorstelde maar dat is voor mij niet haalbaar echter kan ik wel twee weken verder het bedrag betalen aangezien ik dus op 3 februari het bedrag moet betalen want op 27 februari zou de verkoop zijn gaan ze hier mee accoord of moet ik een advocaat in handen nemen. Aangezien mijn auto nog geen 250 euro waard is,maar de dw vraagt dus een bedrag van 500 euro.

Zullen ze accoord gaan dat ik dus het bedrag wat later kan of mag betalen?

Een verkoop zal geen doorgang vinden als de betrokkene de vordering volledig voldoet. De door de gerechtsdeurwaarder gestelde datum kan zijn opgegeven omdat voor verkoop nog kostenverhogende maatregelen genomen moeten worden: aanslaan van verkoopbiljetten ter plaatse en in het gemeentehuis als ook het plaatsen van een advertentie in een dagblad. Deze maatregelen volgen uit de wet en de deurwaarder is dan ook verplicht ze uit te voeren als hij tot verkoop overgaat.De vraagsteller wordt geadviseerd contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om te bezien wat er in dit specifieke geval aan de hand is en of de schuldeiser open staat voor deelbetalingen.


Comments are closed.