Welk bewijs heeft een deurwaarder nodig bij overtreding van contact- straatverbod?

Als er een contact- en straatverbod is opgelegd door de rechter, welk bewijs wil een deurwaarder hebben bij een overtreding hiervan? Bijvoorbeeld manier van getuigenverklaringen, mail-, telefoon- of sms-contact of zich ophouden in het verboden straatgebied.

Bij de beantwoording van de vraag is deurwaarderspagina.nl ervan uit gegaan dat aan het straat/contactverbod een dwangsom is gekoppeld omdat anders de inzet van de gerechtsdeurwaarder niet logisch is. Het is niet aan de deurwaarder om te beoordelen of al dan niet aan het straat/contactverbod is voldaan. De deurwaarder verklaart de dwangsommen verbeurd aan de overtreder en doet bevel tot betaling. Vervolgens vangt de verdere tenuitvoerlegging (ook wel executie genoemd) door middel van het leggen van beslagen aan. Als de wederpartij het er niet mee eens is, kan deze zich conform art. 438 Rv tot de voorzieningenrechter van de rechtbank wenden in kort-geding. Als de verzoekende partij in die procedure niet kan bewijzen dat het straat/contactverbod is geschonden, zal de voorzieningenrechter bevelen dat de verdere tenuitvoerlegging gestaakt dient te worden, en wordt de verzoekende partij veroordeeld om alle kosten te voldoen. Als de verzoeker wel slaagt in het bewijs, kan de deurwaarder het vonnis uiteraard gewoon verder executeren.

Comments are closed.