Wordt de schuldernaar ook gehoord door de rechter en hoe land duurt een procedure?

Van een incassobedrijf van onze telecomprovider hebben we een laatste sommatie gekregen. Onder welke voorwaarden kan de zaak hierna aan een deurwaarder worden overgedragen? Wordt de schuldenaar ook gehoord door de rechter? Hoe lang duurt zo’n procedure?

Een vordering kan altijd aan een gerechtsdeurwaarder worden overgedragen. Die kan in de minnelijke fase echter niet van diens ambtelijke bevoegdheden gebruik maken, dat kan immers pas als er een vonnis is gewezen.

Om tot een vonnis te komen, moet er worden geprocedeerd en zo’n procedure vangt aan met de dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder roept in het voorkomende geval de schuldenaar op, en die wordt inderdaad door de rechter gehoord op de dag waartegen deze werd gedagvaard.

Bij de kantonrechter kan mondeling worden geantwoord, maar ook middels een gemachtigde of schriftelijk. Bij overige zaken dient een advocaat te worden ingeschakeld. Dit wordt in de dagvaarding vermeld.

Hoe lang een procedure voor de rechter duurt is, zonder de omstandigheden van het geval te kennen, moeilijk in te schatten. Als de schuldenaar niet verschijnt, wordt verstek verleend en volgt er direct vonnis. Als er verweer is en er worden getuigen verhoord, kan een procedure maanden tot jaren slepen.

Comments are closed.