Zijn de incassokosten van €137 bij een vordering van € 253 juist?

Ik heb 3maanden geleden van een incassoburo een invordering gekregen van € 253,17 ik heb een betalingsregeling getroffen van € 50 per maand reeds betaald €75 tot op heden.  Het incasso buro berekend tot op heden aan kosten een bedrag van €137.63 is dit juist?

Men kan aan incassokosten vooralsnog rekenen wat men wil, omdat deze nog niet bij wet geregeld zijn. Of bij niet-betalen van de incassokosten ook daadwerkelijk een veroordeling volgt, is maar zeer de vraag. In het verleden zijn incassokosten van ongeveer 15% en de kosten conform rapport Voorwerk II (zie www.rechtspraak.nl) diverse malen als redelijk (6:96 lid 2 sub c BW) beoordeeld. Het door de vraagsteller gemelde bedrag komt derhalve als zeer fors (rapport Voorwerk II geeft € 37,00 aan bij dergelijke bedragen).


Comments are closed.