Uw vacature op deurwaarderspagina.nl

Deurwaarderspagina bied aan bedrijven de mogelijkheid om relevante vacatures te plaatsen op deurwaarderspagina.nl.

Het bezoekersaantal ligt op dit moment op ongeveer 1500-2000 unieke bezoekers per maand.

Het plaatsen van een vacature kost € 75 exclusief BTW voor een periode van 3 maanden.
Deurwaarderspagina.nl behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, het aanmelden van vacatures te weigeren of te stoppen indien deze niet tegemoet komen aan het doel van deze webpagina.


Comments are closed.